0
  

19-я летняя конференция международного математического Турнира городов

Беларусь, Минск, 02.08.2007-10.08.2007.

Задача 6. Купила мама коника

А. Заславский, А. Акопян

Условия и решения


Протокол проверки работ

19-th summer conference International mathematical Tournament of towns

Belarus, Minsk, 02.08.2007-10.08.2007.

Problem 6. Auxiliary conics

A. Zaslavsky, A. Akopjan

Tasks and solutions

Work cheking protocol


Дизайн сайта
интернет агентство "MindBridge Group"